شنبه 12 تیر‌ماه سال 1389

هنگام عشق‌بازی با زن‌ها

ناکامی‌هایی را که در زنده‌گی داشته‌ایم، به یاد می‌آوریم