X
تبلیغات
زولا

حالا

شنبه 27 آذر‌ماه سال 1389

حالا به جای دو دست برای در آغوش کشیدن تن زخمی هم، اره‌هایی را در دست می‌فشاریم.

حالا به جای دو لب برای بوسیدن، نفرین‌هایی برای مرگ هم داریم.

حالا می‌دانیم چه‌طور داستانی عاشقانه به پایان می‌رسد.

حالا ...

حالا دیگر از هم هیچ نمی‌دانیم.