چهارشنبه 29 دی‌ماه سال 1389

تو هزار بذر مرگی

که بر زمین عشق می‌پاشد

بی‌مترسک