سه‌شنبه 9 فروردین‌ماه سال 1390

آدم‌ها که ناامید می‌شوند، بچه به دنیا می‌آورند.