حسن نامدار

سه‌شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1390

یادم است می‌گفت: اگر هایده اذان بگوید، نماز خاهد خاند.