سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390

این‌قدر با آب پرتقال قاطی کردیم که دیگه نمی‌تونیم خود آب پرتقال خالی رو هم  بدون مزه بخوریم.