چهارشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1392


اگر تابستانی بی بوسه‌های تو سر شود

حتمن زمستان بوده

تقویم اشتباه کرده