X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

و به تو فکر می‌کنم از تانیتا تیکارامAnd I think of you: Tikaram

چهارشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1390

 

 

شب فرا می‌رسد Night is falling 

به تو فکر می‌کنم I think of you 

قدم‌زنان به خانه می‌روم I’m walking home  

به تو فکر می‌کنم  I think of you

And as he calls me, yes I doو هنگامی که صدایم می‌کند، آری  

به تو فکر می‌کنم I think of you 

How you doingچه می‌کنی؟  ?

I think of you به تو فکر می‌کنم  

وقتی همدیگر را ترک می‌کنیم  As we leave 

I think of youبه تو فکر می کنم  

و لب‌خند می‌زنم، نمی‌توانم پنهان کنم  And I smile, I can’t hide 

I think of you که به تو فکر می‌کنم  

 

I don’t know where your days are spent نمی‌دانم روزهایت را کجا سپری می‌کنی  

Your lovers and you friends[نمی‌دانم] معشوقه‌هایت و دوستانت [چه کسانی هستند]  

But I know for sureولی به یقین می‌دانم  

Of who you have been thinkingکه به چه کسی فکر می‌کنی  

 

Far beyond the city’s lightsآن‌سوی چراغ‌های شهر  

Are two who dream a lifeدونفر رویای یک زنده‌گی را دارند  

Forgive them if they never find their freedomببخششان اگر هرگز آزادیشان را نیابند  

آزادیشان را  Their freedom 

 

دیروقت است  It’s so late 

I think of youبه تو فکر می‌کنم  

He walks me homeهمراهم تا خانه قدم می‌زند  

I think of youبه تو فکر می‌کنم  

I’m so sorry, I’m so tiredخیلی خسته‌ام، خیلی متاسف  

I think of youبه تو فکر می‌کنم  

And in the shadowsو در سایه‌ها  

I think of youمن به تو فکر می‌کنم  

I close my eyesچشمانم را می‌بندم  

I think of youبه تو فکر می‌کنم  

Now I’m fallingدارم سقوط می‌کنم  

I think of youبه تو فکر می‌کنم  

 

I think of you به تو فکر می‌کنم  

As he calls my name, yes I do همان‌طور که صدایم می‌کند، آری  

من به تو فکر می‌کنم  I think of you 

به تو فکر می‌کنم   I think of you 

 به تو فکر می‌کنم I think of you

به تو فکر می‌کنم   I think of you 

به تو فکر می‌کنم   I think of you 

 

و در احساساتم  And in feeling 

به تو فکر می‌کنم  I think of you

And in breathing نفس می‌کشم  

به تو فکر می‌کنم I think of you 

And in seeing نگاه می‌کنم  

I think of you به تو فکر می‌کنم  

زنده‌گی می‌کنم  And in living 

به تو فکر می‌کنم  I think of you 

 

 

تانیتا تیکارام، متولد دوازده آگوست سال 1969 است. او دختر فاطیما روحانی و پرامود تیکارام‌است. پدرش انگلیسی و مادرش مالزیایی و خود در شهر مونستر آلمان دنیا آمده. پدر او نظامی بود و از این‌رو کودکی خود را در آلمان گذرانده. او خواننده‌گی را از نوجوانی در کلاب‌های شبانه آغاز کرد. اولین اجرای او در هفده ساله‌گی در لندن بود. تیکارام بین سال‌های 1988 تا 2005  هفت آلبوم بیرون داده. مشهورترین آهنگ او twist in my sobrety است.

 

ترانه‌‌ی و به تو فکر‌می‌کنم،  که نسخه‌ی انگلیسی ترانه‌ای ایتالیایی سروده‌ی lucio battisti است، ترانه‌ای ساده و رویایی‌ست. راوی، کاری جز فکر کردن به معشوق‌ش ندارد. نمی‌داند او کجاست، نمی‌داند چه می‌کند، ولی مطمئن است که معشوق‌ش نیز به او فکر می‌کند. ناامیدی از رابطه‌ی دوباره در ترانه موج می‌خورد. هیچ‌جایی از ترانه اشاره‌ای به امکان دوباره با هم بودن نیست. اکنون رابطه، تنها در دنیای خیال ادامه می‌یابد و در این خیال‌پردازی، معشوق،‌‌ راوی را قدم‌زنان به خانه می‌رساند.

هم‌راه با صدای بی‌اندازه‌ نرم تانیتا تیکارام، موسیقی سیال و خلسه‌گون آهنگ، حس عمیق و آشنایی به ترانه می‌دهد. انگار که پیش از این بارها ترانه را شنیده‌اید. از کودکی، وقتی برایتان لالایی می‌گفتند، شما را با این ترانه به خواب برده‌اند و شما همیشه عاشق این موسیقی بوده‌اید.

 

دانلود آهنگ [+]

سایت تانیتا تیکارام‌[+]